Yeni Nesil Dizi Analizi Kursu

Yeni Nesil Dizi Analizi Kursu

  Oturum Başkanları Eda Utine
14:00-14:45 Yeni Nesil Dizi Analizi Teknolojisi ile İlgili Temel Bilgiler
Hüseyin Onay
14:45-15:30 Uluslararası Standartlara Göre Yeni Nesil Dizi Analizi Çalışma Akışı ve ACMG Standartları
 Esra Işık
15:30-15:45 Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Banu Nur
15:45:16:30 Yeni Nesil Dizi Analizi Bioinformatiğinin Temelleri
Damla Kotan
16:30-17:15 Veri Analizi ve Yorumlama
Özlem Doğan
17:15-17:30 Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Sarenur Gökben, Ferda Özkınay
17:30-18:15 Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Olgu Örnekleri ile İnteraktif Oturum
Tahir Atik, Sanem Keskin Yılmaz
18:15-18:45 Yeni Nesil Dizi Analizi Verilerinin Yeniden Değerlendirilmesi ve Geriye Dönük Fenotipleme
Ferda Özkınay