SÖZLÜ BİLDİRİLER

*Sözlü bildiriler için ayrılan sunum süresi 7 dakikadır.

Sözlü Bildiri Oturumu 1
10 Kasım 2023, 16.30 - 17.30
Oturum Başkanları: Ayşegül Yılmaz, Seda Kanmaz
S-01 Tüberosklerozis Kompleksi Tanılı 34 Yeni Hastanın Klinik ve Moleküler Değerlendirilmesi Gamze Mutlucan Köseoğlu
S-02 Multiple Eklem Dislokasyonu ile Giden Dört Nadir İskelet Displazisi Akçahan Akalın
S-33 Nöronal Seroid Lipofuksinoz Tip 7 Tanılı Dört Olgunun Fenotipik ve Genotipik Özellikleri Erdem Simsek
S-04 Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastalarda Klinik ve Moleküler Bulgular Aslı Genç
S-05 Noonan Sendromu Klinik Tanılı Hastalarda Klinik Bulguların ve Moleküler Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Aslı Genç
S-06 Nadir Görülen Bir Genodermatoz: Rothmund-Thomson Sendromlu 4 Olgu Aslı Genç
S-07 Neurodevelopmental Syndromes in Chilhood: 3 Rare Cases İrem Nur Arslan

 

Sözlü Bildiri Oturumu 2
11 Kasım 2023, 16.15 - 17.15
Oturum Başkanları: Pınar Gençpınar, Nilay Güneş
S-24 Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS) Tabanlı Kopya Sayısı Değişikliği (CNV) Analizinin Mendelyen Hastalıkların Tanısındaki Önemi Enise Avci Durmusalioglu
S-30 Yeni Nesil Dizi Analizinin Çocukluk Çağı Nadir Hastalıklarındaki Başarısı: İkili Moleküler Tanı Mehmet Mert Topaloğlu
S-10 Wolf Hirschorn Sendromu Vaka Serisi Ayşe Burcu Doğan Arı
S-11 Ultra-Nadir Bir Hastalık ve Yeni Bir Mutasyon; SMG9 Eksikliği, Bir Aile 4 Etkilenmiş Birey Filiz Başak Ergin
S-12 Kleidokraniyal Displazi:Olgu Serisi İpek Görüşen
S-14 Monogenik Nadir Hastalıklarda Prenatal Tanı Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Nuray Öztürk
S-15 Türkiye’de Yoğun Bakımdaki Kritik Pediatrik Hastalarda Hızlı Tüm Genom Dizileme: Bir Ön Çalışma Bengisu Güner Yılmaz

 

Sözlü Bildiri Oturumu 3
11 Kasım 2023, 17.30 - 18.30
Oturum Başkanları: Banu Nur, Özlem Doğan
S-16 Türkiye PTEN Hamartoma Tümör Sendromu Hasta Veri Kayıt Sisteminin Oluşturulması ve Sonuçları Hande Kaymakçalan Çelebiler
S-17 Altı Olgu Üzerinden Fibrodisplazi Ossifikans Progressiva: Nadir Bir Klinik Antite Nazlı Büşra Açıkgöz
S-18 Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Olan İskelet Displazilerinde Moleküler ve Klinik Bulguların İrdelenmesi Hilal Onur
S-23 İdiyopatik Boy Kısalığı ve Sendromik Boy Kısalığı Nedeniyle İzlenen Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Moleküler Nedenin Araştırılması Reyhan Deveci Sevim
S-20 Akromelik Displazi Tanılı 12 Hastanın Klinik Ve Moleküler İncelenmesi Salih Türk
S-21 Ektodermal Displazi Bulguları Olan Hastalarda Moleküler Yolaklara Göre Klinik Spektrumun Karşılaştırılması Dilek Uludağ Alkaya
S-27 Angelman Sendromu Olgularında Tanısal Yaklaşım ve Epilepsi Durumlarının Değerlendirilmesi: Ege Kohort Çalışması (2000-2022) Özlem Yılmaz

 

Sözlü Bildiri Oturumu 4
12 Kasım 2023, 09.00 - 10.30
Oturum Başkanları: Melike Ataseven, Müge Ayanoğlu
S-22 SCN1A Geni İlişkili Fenotiplerin: Yeni Tanımlanan Mutasyonlar Eşliğinde Değerlendirilmesi Şerife Öztürk Yılmaz
S-19 SCN1A mutasyonu pozitif monogenik epilepsi hastalarının fenotipik spektrumu: Nöbetlerden farklı epileptik elektro-klinik sendromlara yolculuk Dilara Ece Toprak
S-25 Nörogelişimsel Bozukluklarda Kromozomal Mikroarray Analizinin Önemi Enise Avci Durmusalioglu
S-26 Phelan McDermid Sendromu: De novo oluşmuş 3 izole olgu sunumu Funda Kökali
S-28 KBG Sendromunun Türk Toplumundaki Klinik ve Moleküler Spektrumu: 19 Olgu Enise Avci Durmusalioglu
S-29 Bardet-Biedl Sendromunun Klinik ve Moleküler Spektrumu: 18 Olgu Türkan Turkut Tan
S-31 Kabuki Sendromlu Olguların Klinik ve Moleküler Spektrumunun Genişletilmesi Yusuf Can Doğan
S-32 Konjenital mikrosefali genetik etiyolojisinin geriye dönük araştırılması: Üçüncü basamak merkez deneyimi Saadet Nur Bozgeyik
S-03 Cornelia De Lange Sendromu Vaka Serisi Duygu Çetinkaya
S-34 ATP1A3 İlişkili Hastaların Değişken Nörolojik Fenotipi Erdem Simsek
S-08 ARF3, progresif mikrosefali etyolojisi için yeni bir aday gendir Tayfun Çinleti
S-09 Nonsense mutasyonlu DMD Hastalarında Ataluren Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Hatice Yelda Yalçın
S-13 Sendromik Entelektüel Yetersizliğin Nadir Bir Nedeni: Wiedeman Steiner Sendromlu Üç Olgu Nuray Öztürk