POSTER BİLDİRİLER

Poster Bildiriler
11 Kasım 2023, 17.30 - 18.30
Oturum Başkanları: Dilek Uludağ Alkaya, Gizem Ürel Demir, Esra Kılıç, Semra Gürsoy
P-01 Unraveling the Genetic Complexity: A Case study of Cytogenetic Analysis of a rare balanced translocation (3;12)(q21;q13) in a Child with Down Syndrome Eldem Albayrak
P-02 A Case Presentation of Mosaic Fragile X Syndrome in Turkish Republic of Northern Cyprus: Investigation of Genetic Mosaicism and Findings Eldem Albayrak
P-03 Isochromosome Xq in a 12-Year-Old Girl in Turkish Republic of Northern Cyprus: A Comprehensive Case Study Eldem Albayrak
P-04 KAT6B Geninde Novel Nükleotid Delesyonunun Neden Olduğu, Ohdo Sendromunun Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson Varyantı (SBBYSS) Olgusu Gökcen Karamık
P-05 Nadir Görülen Bir Hastalık: Lamb-Shaffer Sendromu Ersin Yüksel
P-06 Genetikteki gelişmelere dayalı ilaca dirençli epilepsilere genel bir bakış: bir kohort çalışması Betül Kılıç
P-07 Rare Haploinsufficiency Syndrome and a Novel Missense Variant: Lamb-Shaffer Syndrome İpek Şahin
P-08 Kabuki Sendromu; Klinik ve Genetik Tanı Evrim Efe
P-09 Mikrosefali, Kısa Boy ve Ekstremite Anomalileri ile İlişkili DONSON Geninde Yeni Bir Mutasyon Merve Soğukpınar
P-10 CREBBP ve EP300 genleri ilişkili Menke Hennekam Sendromu: İki Olgu Sunumu Serap Ketenci İşlek
P-11 PAGOD Sendromu Ön Tanısı İle İzlenen MYRF İlişkili Kardiyak-ürogenital Sendrom Tanısı Alan Bir Olgu Merve Soğukpınar
P-12 Kraniyosinostoz ve Radial Ray Defekti: Baller-Gerold Sendromu Merve Tanrısever Türk
P-13 Global gelişme geriliği, vertebral ve kardiyak defektlerin görüldüğü 8q24.3 delesyonu: Verheij Sendromu Merve Tanrısever Türk
P-14 Nadir bir Genetik Hastalık: Temtamy Preaksiyel Brakidaktili Sendromu Funda Kökali
P-15 Çocukluk çağındaki Klinefelter sendromlu olgular Öznur Yılmaz Bayer
P-16 Cennete Bakan Gözler: Cherubism Güldeniz Öner
P-17 A Novel 3p Deletion Syndrome Case Tuba Uğurlu Er
P-18 Wisconsin Sendromu: Nadir Bir Kopya Sayısı Değişikliği Nazlı Büşra Açıkgöz
P-19 EXTL3 İlişkili Nörogelişimsel Anomali, İmmun Yetmezlik ve İskelet Displazisi Fenotipi Nazlı Büşra Açıkgöz
P-20 Eklem Hareketlerinde Kısıtlılık ve Parmak Ucunda Yürümesi Olan Bir Olgu: Myhre Sendromu Suzan Süncak
P-21 Entelektüel Yetersizlik ve Obezitenin Nadir Bir Nedeni: ARID1B Gen Delesyonu Şerife Öztürk Yılmaz
P-22 THUMPD1 Geninde Novel Varyant Saptanan Nadir Bir Olgu Şerife Öztürk Yılmaz
P-23 İnfantil Dönemde Nadiren Tanı Alan Bir Sendrom: Gorlin-Goltz Sendromu Duygu Gamze Araci
P-24 Psödohipoaldosteronizm Tanılı Olguda SCNN1B Geninde Novel Homozigot Varyant Feyza Altunbaş Yalabık
P-25 Geç tanı almış Stuve-Wiedemann sendromlu bir olgu Can Kayıhan
P-26 Nadir Bir Trombofili Olgusu: Serebral Venöz Trombozda F9 Gen Duplikasyonunun ve Artan Faktör IX Aktivitesinin Rolü Türkan Turkut Tan
P-27 Dismorfik Yüz Bulguları, Mikrosefali ve Distal Ekstremite Anomalilerine İle Seyreden Nadir Bir Zihinsel Gerilik Nedeni: OTUD6B Ceren Yılmaz Uzman
P-28 Warburg-Cinotti Syndrome (WCS): A Novel DDR2 Gene Variant and Unprecedented Phenotype in the Youngest Reported Case Merve Çelenkoğlu Tombak