KISA SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

*Kısa Sözlü Bildiriler için ayrılan sunum süresi 4 dakikadır.

Kısa Sözel Bildiri Oturumu 1
Salon B
10 Kasım 2023, 16.30 - 17.30
Oturum Başkanları: Muzaffer Polat, Hande Kaymakçalan Çelebiler
KS-01 Homozygous Deletion of Entire MSX1 Gene on Chromosome 4p16.2: A New Phenotype Hayriye Nermin Keçeci
KS-02 Gorlin Sendromlu Çocukta Saptanan Yeni PTCH1 Varyantı Ayşe Burcu Doğan Arı
KS-03 Ağır kifoskolyoz etyolojisinde nadir bir iskelet displazisi: B3GAT3 ilişkili Linkeropati Sendromu Tuğba Daşar
KS-04 Herediter Spastik Parapleji Hastalarının Klinik ve Moleküler Özelliklerinin Tanımlanması Fayize Maden Bedel
KS-34 Psödotumor serebri ve kraniosinostozis ile bulgu verip GNAS inaktivasyonu tanısı alan bir hasta ve GNAS spektrum bozukluklarının gözden geçirilmesi Durdugul Ayyildiz Emecen
KS-06 Dermatosparaxis Tip Ehler Danlos Sendromu: Bir Olgu Sunumu Ayşe Burcu Doğan Arı
KS-07 Roberts Fokomeli Sendromu: Bir Olgu Sunumu Ayşe Burcu Doğan Arı
KS-08 Olgu Sunumu: Meier Gorlin Sendromu Tip 7 Duygu Çetinkaya
KS-09 Olgu Sunumu: Floating-Harbor Sendromu Duygu Çetinkaya
KS-10 Novel NPR2 Mutation in Three Siblings in an Afghan Family: Acromesomelic Dysplasia, Maroteaux type Burcu Yeter
KS-11 SF3B4 Geninde Novel Mutasyon Saptanan Nager Sendromlu Bir Olgu Özge Ağlamış Şenel
KS-12 Herediter Spastik Parapleji Tanısıyla Takip Edilen POLG Geninde Patojenik Varyantın Saptandığı MNGİE Olgusu Sibğatullah Ali Orak
KS-14 Kardiyak Bulguların Eşlik Ettiği 2 Fokal Dermal Hipoplazi Olgusu: PORCN Geninde 2 Novel Variant Nagehan Bilgeç
KS-15 Beşinci metakarpal kemikte kısalıktan Trikorinofalangeal sendroma Tuğba Daşar
KS-17 Nadir Görülen LARP7 Geni İlişkili Alazami Sendromlu 3 Olgunun Değerlendirilmesi Gökcen Karamık

 

 

Kısa Sözel Bildiri Oturumu 2
Salon B
11 Kasım 2023, 16.15 - 17.15
Oturum Başkanları: Tahir Atik, Hatice Mutlu
KS-18 Çocukluk Çağından İtibaren Öğrenme Güçlüğü ile Takip Edilen ve Erişkin Yaşta 7p Delesyon Sendromu Tanısı Alan Nadir Bir Olgu Alp Peker
KS-19 Entelektüel Yetersizlik Nedeniyle Başvuran, 16p11.2 Kromozom Bölgesinde Kopya Sayısı Değişiklikleri Saptanan Dört Olgunun Değerlendirilmesi Sevinç Çelik
KS-20 Zihinsel Yetersizlik ve Dismorfik Bulgular ile Başvuran Yeni Nesil Dizi Analizi ile Tanı Alan 5 Nadir Sendrom Merve Soğukpınar
KS-21 Williams Sendromu ve Burkitt Lenfoma İlişkisi Merve Tanrısever Türk
KS-22 Nadir gelişimsel gecikme nedeni olan MAN1B1 geni ile ilişkili Rafiq sendromu Öznur Yılmaz Bayer
KS-23 SHANK3 Geninde Kısmi Delesyon Saptanan Bir Phelan-McDermid Olgusu Mert Coşkun
KS-24 Nadir Bir Konjenital Katarakt Nedeni: Nance-Horan Sendromu Güldeniz Öner
KS-25 Pericentrin Geninde Novel Mutasyon Saptanan Bir Olgu ve Olgular Üzerinden MOPD Tip 2 Vakalarında Dikkat Edilmesi Gereken Komplikasyonlar Suzan Süncak
KS-26 Nadir Bir Kas Hastalığı Olan Myotoni Konjenita Tanılı 3 Olgu Ali Duru
KS-27 Otozomal Resesif Primer Mikrosefali Nedeni ASPM Mutasyonu: Klinik Değerlendirme Funda Kökali
KS-28 Nadir bir Genetik Sendrom ; Cutis Laxa Sendromu 2 İzole Olgu Sunumu Funda Kökali
KS-29 Novel CDT1 Mutasyonlu Hastada Meier-Gorlin Sendromu ve Katarakt Birlikteliği: Genişleyen Fenotipik Spektrum? Sümeyra Oğuz
KS-30 Sotos Sendromu ve Malan Sendromlu Dört Olgu: Fenotipik Bulguların ve Novel Mutasyonların Tanımlanması Ceren Yılmaz Uzman
KS-31 Karmaşık Kromozomal Yapıya Sahip Mozaik Ring 14 Sendromlu Bir Olgu Melike Ataseven Kulalı
KS-32 Aşırı Büyüme Olmadan Yaygın Gelişimsel Gecikmeye Neden olan SETD2 Varyantı: Bir Olgu Sunumu İle Fenotipin Genişletilmesi Melike Ataseven Kulalı
KS-33 Prader willi sendromu ön tanısı ile takipli olup TRAPPC9 geninde biallelik mutasyon saptanan nadir bir olgu; otozomal resesif mental retardasyon Tip 13 Durdugü Ayyildiz Emecen
KS-05 New Cases Of Recently Described Thauvin-Robinet-Faivre Syndrome With A Novel Homozygous FIBP Gene Variant Gamze Mutlucan Köseoğlu
KS-16 ALMS1 Geninde Novel Mutasyon Saptanan Alström Sendromu Tanılı Çoklu Organ Hasarı Olan 2 Olgu Özlem Anlaş