İskelet Displazisi Kursu

 

İskelet Displazisi Kursu

14:00-15:15 1. Oturum
Oturum Başkanı: Beyhan Tüysüz
  İskelet Displazisinde Muayene ve Antropometrik Ölçümler
Ercan Mıhçı
  İskelet Displazisi Sınıflandırması ve Güncel Değişiklikler-Genetik İskelet Bozukluklarının Nozolojisi: 2023 Revizyonu
Özgür Çoğulu
  The Changing Role of Radiographic Assesment in Skeletal Dysplasia Diagnosis
 Alistair Calder - Online
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 2. Oturum
Oturum Başkanı: Koray Boduroğlu
  FGFR3 İlişkili Kondrodisplaziler
Ayşegül Yılmaz 
  Tip 2 Kollajen İlişkili İskelet Displazileri
Pelin Özlem Kiper 
  Silia veya Siliyer Sinyal Anormalliklerinin Neden Olduğu İskelet Bozuklukları
Esra Kılıç 
  Lizozomal Depo Hastalıklarında İskelet Bulguları
Fatih Ezgü
17:00-17:15 Kahve Arası
17:15-18:30  3. Oturum
Oturum Başkanı: Derya Erçal
  Osteogenezis İmperfekta ve Kırılgan Kemik
Dilek Uludağ Alkaya
  İskelet Displazilerinde Moleküler Tanı Yöntemlerinin Yeri
Semra Gürsoy
   İskelet Displazilerinde Metabolik, Moleküler ve Farmakolojik Tedaviler - Güncel ve Gelecek
Yasemin Alanay