Çocuk Genetik Derneği Yönetim Kurulu

Çocuk Genetik Derneği Yönetim Kurulu

Başkanı 
Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY

Üyeler
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Fatih Süheyl EZGÜ
Prof. Dr. Ercan MIHÇI
Doç Dr. Tahir ATİK