Bildiri Gönderimi

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 30 Eylül 2023

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe sunulabilecektir.

Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.

Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.

BİLDİRİ ÖZET HAZIRLAMA KURALLARI

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Özetin tamamı 350 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri için “giriş, amaç, gereç yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler”  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, olgu(lar), sonuçve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

BİLDİRİ SUNUMU

Bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.

Bildiri özeti veya tam metni olarak hazırlanacaktır.

Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).

Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.

Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

* Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

Poster Bildiri Özellikleri:

Poster bildiriler, E-Poster olarak dijital ekranlarda sunulacaktır. Herhangi bir baskı almanıza gerek yoktur.
Poster bildiri (PDF) yükleme seçeneği, hakem değerlendirmeleri sonrası mail ile tarafınıza bildirilecektir.
Örnek Poster Bildirisi için tıklayınız.
Bildiri kodunuzu bilmiyorsanız anil@motto.tc adresinden öğrenebilirsiniz.
Pdf dosyanızın boyutu 10mb'dan küçük olmalıdır. 


Etkinlik Tarihi 
09-12 Kasım 2023

Erken Kayıt Son Tarih
07 Ağustos 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2023
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc