Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu 6. Ulusal Çocuk Genetik Kongresini 09-12 Kasım 2023 tarihlerinde Kuşadası/Aydın’da düzenleyecektir.

Son yıllarda genetik bilimindeki hızlı ilerlemeler,  çok sayıda hastalığın altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına, yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesine, korunma önlemleri alınabilmesine ve belki de en önemlisi yeni tedavilerin bulunmasına yol açmıştır. Yaşamı tehdit eden,  ağır  genetik hastalıkların büyük çoğunluğunun çocukluk çağında görülmesi nedeniyle, genetikle ilgili gelişmeler, çocuk sağlığı ve hastalıkları  uzmanlarını, diğer uzmanlık alanlarından  çok daha fazla ilgilendirmektedir. Bu nedenle, hastaların tanı, tedavi ve izlemlerini iti yapabilmek içi,  genetik alanındaki yeni uygulamaları, yöntemleri öğrenmek ve kullanmak çocuk sağlığı alanında hizmet veren her sağlık çalışanının önem vermesi gereken bir konudur. 

Konularında uzman, seçkin konuşmacıların katkılarıyla Çocuk Hastalıkları ve Genetik alanındaki çeşitli konuları ve yenilikleri tartışacağımız bu kongrenin, tüm çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının/yan dal uzmanlarının ve insan genetiği ile ilgilenen tüm uzmanların ve  uzmanlık öğrencilerinin ilgiyle izleyebilecekleri bir bilim platformu olacağına inanıyoruz.

Katılımınız ve paylaşımınız ile zenginleşecek kongremize sizleri bekler, birlikte olmak dileğiyle, en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Ferda Özkınay
Çocuk Genetik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Doç Dr. Tahir Atik
Kongre Başkanı


                                                                                                                

                                                                                


Etkinlik Tarihi 
09-12 Kasım 2023

Erken Kayıt Son Tarih
07 Ağustos 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2023
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc